Chứng nhận Kiểm định Chất lượng Chương trình đào tạo Ngành Công nghệ thông tin - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

23/12/2020

Lễ công bố Quyết định và Trao giấy Chứng nhận Kiểm định chất lượng Chương trình đạo tạo Công nghệ thông tin - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Một sự kiện có ý nghĩa quan trọng, khẳng định chất lượng Chương trình đạo tạo của Khoa Công nghệ thông tin, giúp cho người học và nhà tuyển dụng lao động có thêm cơ sở để lựa chọn học tập, hợp tác trong môi trường đào tạo uy tín, đạt chuẩn kiểm định; đồng thời góp phần đào tạo nguồn nhân lực chât lượng cao, sẵn sàng cạnh tranh và hội nhập thị trường lao động của khu vực và trên thế giới.

Kiểm định chât lượng giáo dục là một trong những hoạt động đảm bảo chất lượng bên ngoài cơ sở đào tạo. Quá trình kiểm định chất lượng giáo dục nhằm mục tiêu đưa ra các quyết định công nhận về mức độ tiến bộ và đảm bảo chất lượng giáo dục tại các trường cao đẳng, đại học… Kiểm định chất lượng giáo dục đã có một lịch sử phát triển lâu dài ở Hoa Kỳ và Bắc Mỹ, nhưng trước đây ít được các nước khác biết đến. Hiện nay, giáo dục đại học của thế giới đang dần dần chuyển từ nên giáo dục đại học theo định hướng Nhà nước hay theo định hướng học thuật của nhà trường sang nền giáo đục theo định hướng thị trường lao động, kiểm định chất lượng giáo dục ngày càng trở nên phổ biến bởi nó chứng tỏ một công cụ hữu hiệu giúp nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, duy trì các chuẩn mực chất lượng giáo dục và không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy.

Nhằm đảm bảo đạt được những chuẩn mực nhất định trong đào tạo và không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng nguồn nhân lực và đảm bảo quyền lợi cho người học, công tác kiểm định chất lượng giáo dục luôn được Trường Đại học Mỏ - Địa chất quan tâm và chú trọng. Đầu tháng 8/2020, Trường Đại học Mỏ - Địa chất phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Vinh tiến hành thẩm định báo cáo tự đánh giá, sau đó Khảo sát sơ bộ 7 chương trình đào tạo gồm Kỹ thuật Mỏ, Tuyển khoáng, Trắc địa Bản đồ, Dầu khí, Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ thuật Môi trường. Tháng 9/2020, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài thực hiện đợt Khảo sát chính thức kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Tháng 12/2020, sau khi thực hiện quy trình kiểm định theo quy định, Trung tâm đã ban hành Quyết định cấp Giấy Chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Trong đó, Khoa Công nghệ thông tin đã khẳng định chât lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin với Kết quả Đạt là 90%.

 

Hình ảnh Lễ công bố Quyết định và Trao giấy Chứng nhận Kiểm định chất lượng Chương trình đạo tạo Công nghệ thông tin - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Mỏ - Địa chất

 

Theo công bố của Bộ GD&ĐT (đến 30/11/2020), ngoài các chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính của các trường ĐH Công nghệ ĐH Quốc gia Hà Nôi, ĐH Bách Khoa Hà Nội, ĐH Bách Khoa TP. HCM, ĐHKH Tự nhiên - ĐH Quốc gia TP. HCM ĐH Đà Nẵng đã kiểm định theo các tiêu chuẩn khu vực và quốc tế, chỉ có Công nghệ thông tin của 1 số trường được kiểm định theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT với kết quả như sau:

BẢNG DANH SÁCH CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN

(Theo tiêu chuẩn trong nước - Dữ liệu cập nhật đến ngày 30/11/2020)

STT Cơ sở giáo dục  Tên chương trình đào tạo Kết quả đạt được
1  Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí   Minh Công nghệ thông tin

Đạt 80%

2  Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh Công nghệ thông tin Đạt 96%
3  Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp Công nghệ thông tin Đạt 94%
4  Trường Đại học Hà Nội Công nghệ thông tin Đạt 84%
5  Trường Đại học Hùng Vương Công nghệ thông tin Đạt 80%

 

Như vậy có thể thấy, Kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo Công nghệ thông tin đạt 90% là kết quả đáng khích lệ đối với Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Mỏ - Địa Chất. 

Xu thế toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế và sự phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi công tác đào tạo cung cấp được nguồn nhân lực chất lượng cao đảm bảo cho sự phát triển bền vững của đất nước. Để thực hiện nhiệm vụ này, Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã và đang không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nâng cao vị thế của Khoa, giúp cho người học và nhà tuyển dụng lao động có thêm cơ sở để lựa chọn học tập, hợp tác trong môi trường đào tạo uy tín, đạt chuẩn kiểm định; đồng thời góp phần đào tạo nguồn nhân lực chât lượng cao, sẵn sàng cạnh tranh và hội nhập thị trường lao động của khu vực và trên thế giới.

NTH

File đính kèm