Hội nghị toàn quốc về Khoa học Trái đất và Tài nguyên với phát triển bền vững 2020

13/11/2020

Hội nghị Toàn quốc Khoa học Trái đất và Tài nguyên với Phát triển bền vững - ERSD được Trường Đại học Mỏ - Địa chất (HUMG) phối hợp với các đối tác tổ chức 2 năm một lần, với mục đích tạo ra cơ hội để các nhà khoa học, chuyên gia và các nhà quản lý trong và ngoài nước giới thiệu những kết quả và hướng nghiên cứu khoa học mới, trao đổi thông tin, thảo luận và đề xuất các ý tưởng và hướng nghiên cứu mới, tăng cường hợp tác trong quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hướng tới hội nhập quốc tế và phát triển bền vững đối với nhiều lĩnh vực khác nhau của Khoa học Trái đất và Tài nguyên thiên nhiên, Khai thác và sử dụng tài nguyên địa chất, Môi trường và các lĩnh vực khoa học khác có liên quan như Cơ - Điện, Công nghệ thông tin, Xây dựng.

Khoa Công nghệ Thông tin tham dự Hội nghị ERSD 2020 với 17 báo cáo và phân thành hai tiểu ban chuyên môn:

1. Tiểu ban Công nghệ thông tin: 

Trưởng tiểu ban: TS Lê Hồng Anh

Thư kí tiểu ban: TS Nguyễn Thị Mai Dung

2. Tiểu ban Phân Tích dữ liệu và học máy:

Trưởng tiểu ban: PGS.TS Lê Văn Hưng

Thư kí tiểu ban: TS Nguyễn Duy Huy

Dưới đây là một số hình ảnh về ngày báo cáo tại hai tiểu ban chuyên môn Khoa Công nghệ Thông tin

 

NTH