HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC LẦN THỨ 18 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

13/10/2020

Hội nghị cán bộ viên chức lần thứ 17 của Khoa đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cho năm học 2019-2020, để triển khai những nhiệm vụ này, Đảng ủy, Ban chủ nhiệm khoa, lãnh đạo các đơn vị cùng với các tổ chức đoàn thể trong Khoa đã quán triệt, chỉ đạo sát sao, thực hiện đầy đủ các nội dung đề ra. Với tinh thần đoàn kết và nỗ lực, Khoa Công nghệ thông tin đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.

Sáng ngày 12 tháng 10 năm 2020, tại phòng họp Sông Công,  Khoa Công nghệ thông tin đã tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức lần thứ 18.

Năm học 2019-2020, công tác tổ chức đào tạo của Khoa đã thực hiện được từng bước cải tiến như cập nhật chương trình dạy học trong CTĐT 4,5 năm với việc sắp xếp các học phần ngành từ học kỳ 1, giúp sinh viên có định hướng nghề nghiệp, chuẩn hoá chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo 4.5 năm cho ngành CNTT theo định hướng CDIO, rà soát đề cương chi tiết các học phần, chuẩn bị nội dung, lịch trình giảng dạy và phương pháp đánh giá phù hợp. Đồng thời triển khai các học phần của chương trình đào tạo đại học đã đăng ký khảo thí theo kế hoạch của phòng Đảm bảo chất lượng và tất cả các học phần chương trình cao học Địa tin học theo đúng quy chế Khảo thí của Nhà trường. Ngoài ra, Khoa cũng đã hoàn thành công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo ngành CNTT trình độ đại học.

Công tác nghiên cứu khoa học của khoa tiếp tục được phát huy. Năm học 2019 - 2020, Cán bộ giảng dạy trong Khoa có thêm 03 đề tài cấp bộ, 04 đề tài cấp cơ sở. Hơn nữa, cán bộ của khoa đã có khá nhiều các bài báo cáo hội nghị, hội thảo quốc tế cũng như công bố nhiều bài báo khoa học có chất lượng ở các tạp chí trong và ngoài nước, cụ thể: có 04 bài báo đăng trên tạp chí trong danh mục ISI; 01 bài báo đăng trên tạp chí trong danh mục Scopus; 03 bài báo công bố trên HNQG; 06 bài báo công bố trên HN quốc tế, 15 bài trên các tạp chí trong nước.

Cùng với giảng viên, sinh viên của Khoa cũng tích cực tham gia nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa. Số lượng sinh viên đăng ký Thi Olympic cấp trường năm nay có giảm 62% so với năm trước do bị ảnh hưởng của covid, nhưng số sinh viên đạt giải lại tăng 43%. Ngoài thi Olympic, Khoa có 15 sinh viên tham gia cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng thế giới (MOSWC 2020) trong đó 12 sinh viên được cấp chứng chỉ quốc tế Microsoft Office Specialist, đạt 80%; 01 sinh viên đạt danh hiệu “Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực KHCN năm 2019” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ trao tặng. Đây là những thành tích rất đáng tự hào của sinh viên của Khoa Công nghệ Thông tin.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG BÁO CÁO HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC LẦN THỨ 18

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Năm học 2020-2021, Ban lãnh đạo cùng với CBVC Khoa đã đề ra các phương hướng, nhiệm vụ cụ thể trong đó nhấn mạnh đến các nội dung: Nâng cao chất lượng chuyên môn và đạo đức của đội ngũ giảng viên, cán bộ, viên chức trong Khoa; Nâng cao chất lượng đào tạo, hoạt động khảo thí và KĐCL; Phát huy hơn nữa hoạt động nghiên cứu khoa học; Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên, đẩy mạnh truyền thông quảng bá hình ảnh.

NTH