Học phần Doanh nghiệp cho sinh viên Chuyên ngành Tin học Kinh tế: "Công nghệ và ứng dụng trong hoạt động Ngân hàng số"

06/10/2020

Thực hiện chủ trương gắn kết đào tạo, nghiên cứu với nhu cầu doanh nghiệp của Khoa Công nghệ thông tin, Bộ môn Tin học Kinh tế đã tổ chức học phần doanh nghiệp dành cho sinh viên chuyên ngành Tin học Kinh tế với sự tham gia của ThS. Nguyễn Trung Anh, cựu sinh viên chuyên ngành Tin học Kinh tế K53, tốt nghiệp thạc sỹ Khoa học dữ liệu (MSc Data Science) tại trường University of Essex - Vương Quốc Anh, hiện là chuyên viên phòng Nghiệp vụ kỹ thuật thanh toán và Ngân hàng số - Vụ Thanh toán - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, với chủ đề: "Công nghệ và ứng dụng trong hoạt động Ngân hàng số"

Trong quá trình nâng cao chất lượng đào tạo, định hướng ứng dụng thực tiễn, đáp ứng nhu cầu thực tế xã hội, Bộ môn Tin học Kinh tế đã triển khai các học phần doanh nghiệp nhằm giúp cho sinh viên có được cái nhìn chuyên sâu, hiểu về công việc liên quan và biết được ứng dụng thực tiễn của chương trình đào tạo.

Với bối cảnh tác động sâu rộng tới mọi ngành nghề của cách mạng công nghiệp 4.0, các Ngân hàng xác định chuyển đổi số là trung tâm chiến lược kinh doanh, đầu tư mạnh mẽ cho công nghệ, thay đổi mô hình tổ chức phục vụ phát triển ngân hàng số và hợp tác với các công ty Fintech tăng nhanh, Th.S Nguyễn Trung Anh, cựu sinh viên chuyên ngành Tin học Kinh tế K53, tốt nghiệp thạc sỹ Khoa học dữ liệu (MSc Data Science) tại trường University of Essex - Vương Quốc Anh, chuyên viên phòng Nghiệp vụ kỹ thuật thanh toán và Ngân hàng số - Vụ Thanh toán - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đã có bài giảng về chủ đề rất được quan tâm hiện nay: "Công nghệ và ứng dụng trong hoạt động Ngân hàng số".

Theo Th.S Nguyễn Trung Anh, các dịch vụ cung cấp đến khách hàng đã được đa dạng hóa hơn rất nhiều, cùng với đó, phát triển ngân hàng số giúp ngân hàng tăng hiệu quả hoạt động và góp phần tạo ra lợi thế cạnh tranh mới. Phát triển ngân hàng số là tích hợp công nghệ vào mọi quy trình nghiệp vụ theo hướng tự động vận hành, cung ứng sản phẩm dịch vụ trên nền tảng số, khai thác các dữ liệu thu thập được trong quá trình giao tiếp với khách hàng. Phát triển ngân hàng số cho phép các ngân hàng cung cấp các sản phẩm dịch vụ đa dạng hơn rất nhiều so với trước đây nhờ vào việc thực hiện kết nối các lớp dịch vụ khác nhau vào trong hệ thống ngân hàng thông qua nền tảng số. Mọi nhu cầu giao dịch về tiền của khách hàng đều có thể đáp ứng qua hệ thống ngân hàng, không chỉ đơn giản là các dịch vụ cơ bản như huy động vốn hay cho vay. Đồng thời, cùng với phục vụ được số lượng ngày càng lớn các nhu cầu của khách hàng, nền tảng dữ liệu của khách hàng cũng có thể được khai thác hiệu quả hơn thông qua các công nghệ mới. Hơn nữa, thông qua tự động hóa quy trình, phát triển ngân hàng số giúp các ngân hàng giảm chi phí vận hành, chi phí duy trì quan hệ khách hàng cũng như những khoản đầu tư khác về vật chất, con người… đi liền với tăng tốc độ xử lý.

Trong khuôn khổ của học phần, Bài giảng "Công nghệ và ứng dụng trong hoạt động Ngân hàng số" tập trung vào một số nội dung chính: 

1. Tổng quan về các công nghệ chuyển đổi số trong ngành Ngân hàng

2. Chuỗi khối (Blockchain)

3. Lập trình ứng dụng (API)

4. Các công nghệ dữ liệu

5. Điện toán đám mây (Cloud computing)

6. Tự động hóa quy trình bằng robot (RPA)

7. Vạn vật Internet (IOT)

 

Một số hình ảnh về lớp học của sinh viên Chuyên ngành Tin học Kinh tế

 

Học phần doanh nghiệp là mô hình gắn kết giữa Sinh viên - Doanh nghiệp - Nhà trường, lý thuyết đi đôi với thực hành, giàu tính thực tiễn nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, thích ứng nhanh với môi trường làm việc chuyên nghiệp. Do đó, mô hình này đã và đang được Bộ môn Tin học Kinh tế nói riêng, Khoa Công nghệ thông tin nói chung ngày càng chú trọng và đẩy mạnh, giúp sinh viên nhanh chóng thích nghi với thị trường lao động trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

NTH