HỌC BỔNG TOÀN PHẦN TẠI ĐẠI HỌC 𝗖𝗔𝗠𝗕𝗥𝗜𝗗𝗚𝗘 (ANH)

04/09/2020

Học bổng toàn phần tại Đại học 𝗖𝗔𝗠𝗕𝗥𝗜𝗗𝗚𝗘 được tài trợ bởi 𝐁𝐢𝐥𝐥 & 𝐌𝐞𝐥𝐢𝐧𝐝𝐚 𝐆𝐚𝐭𝐞𝐬 𝐅𝐨𝐮𝐧𝐝𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧.

Thông tin chi tiết:

Giá trị học bổng: Toàn phần , gồm học phí, chi phí ăn ở, vé máy bay, thậm chí có cả phần hỗ trợ cho con cái đi cùng...

* Bậc học: Thạc sỹ, Tiến sỹ

* Ngành học: Tất cả các ngành tại ĐH Cambridge

* Tiêu chí:

- outstanding intellectual ability

- reasons for choice of course

- a commitment to improving the lives of others

- leadership potential

* Deadline: Tùy thuộc vào khóa học, khoảng từ 03/12/2020 - 7/01/2021

📌 Thông tin chi tiết: https://bit.ly/3jVfjYn

Nguyễn Duy Huy