TS. Diêm Công Hoàng - Trưởng Bộ môn Mạng máy tính đã giành giải thưởng Best Paper tại Hội nghị quốc tế 6th EAI International Conference on Industrial Networks and Intelligent Systems (INISCOM 2020)

04/09/2020

Hội nghị quốc tế về Mạng Công nghiệp và Hệ thống Thông minh của Liên minh Đổi mới Sáng tạo Châu Âu (EAI) được diễn ra từ ngày 27-28/8/2020 tại Hà Nội - Việt Nam. Năm nay do đại dịch Covid-19 nên hội nghị được tổ chức online.

Hội nghị nhằm giải quyết, tìm hiểu và trao đổi thông tin mới nhất về tất cả các loại Mạng 5G, Trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và An ninh mạng cho Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Các chủ đề chính của hội nghị gồm những kết quả nghiên cứu mới nhất trong các lĩnh vực: Điện toán, Công nghệ Viễn thông và Ứng dụng của 5G-IoT, AI và An ninh mạng để cải thiện cuộc sống của con người và các vấn đề liên quan.
TS. Diêm Công Hoàng là tác giả chính của bài báo với tiêu đề "An UAV and Distributed STBC for Wireless Relay Networks in Search and Rescue Operations" đã xuất sắc giành giải thưởng Best Paper của Hội nghị.


Xin chúc mừng TS. Diêm Công Hoàng và nhóm nghiên cứu.

Nguyễn Duy Huy