Phân bổ học bổng khuyến khích học tập kỳ 2 năm học 2019-2020

25/08/2020

Nhà trường xin thông báo tới sinh viên toàn trường phân bổ học bổng KKHT kỳ 2 năm học 2019-2020 như văn bản đính kèm. Đây là căn cứ để các khoa chuyên môn cấp xét học bổng khuyến khích học tập cho các bạn sinh viên chính quy kỳ 2 năm học 2019-2020. Trân trọng!

(http://ctsv.humg.edu.vn/vi/news/hoc-bong/phan-bo-hoc-bong-khuyen-khich-hoc-tap-ky-2-nam-hoc-2019-2020-118.html)

File đính kèm