Chúc mừng thành công Lễ Mít Tinh Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên và Hộị sinh viên Việt Nam của HSV trường Đại học Mỏ - Địa chất.

09/01/2020

Chúc mừng thành công Lễ Mít Tinh Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên và Hộị sinh viên Việt Nam của HSV trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Chúc mừng thành công Lễ Mít Tinh Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên và Hộị sinh viên Việt Nam của HSV trường Đại học Mỏ - Địa chất.
Chúc mừng khoa Công nghệ Thông tin có 1 sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố" và 4 sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường.
1. "Sinh viên 5 tốt" cấp Thành phố
 Phùng Thị Thanh Huyền - Mạng máy tính A K61
2. "Sinh viên 5 tốt" cấp Trường
 Phùng Thị Thanh Huyền - Mạng máy tính A K61
 Ngô Ngọc Anh - Công nghệ phần mềm C K60
 Nguyễn Hồng Trung - Công nghệ phần mềm D K62
 Nguyễn Thị Thu Trang - Công nghệ phần mềm A K60
Một lần nữa chúc mừng các bạn. Mong rằng các bạn sẽ luôn cố gắng và lan toả phong trào "Sinh viên 5 tốt" đến nhiều sinh viên Công nghệ Thông tin hơn nữa. 

🎉🎉🎉

Liên chi Đoàn - Liên chi Hội Khoa CNTT - HUMG

(Liên chi Đoàn - Liên chi Hội Khoa CNTT - HUMG)