DANH SÁCH HỌC BỔNG ĐỢT 2, KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024

29/03/2024

Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện của SV chính quy toàn trường, xin thông báo DS khen thưởng và học bổng (một số khoa trước đó chưa có) và SV K68, cụ thể như Link đính kèm.

Đề nghị SV kiểm tra kỹ các thông tin, nếu có sai sót vui lòng liên hệ phòng CTCTSV A113 vào giờ hành chính, thời gian phản hồi đến hết 17h thứ 2 ngày 1 tháng 4 năm 2024.

Danh sách Học bổng (dự kiến) HK1 năm 2023 – 2024

1.. Học bổng (dự kiến) HK1 năm 2023 – 2024 - CNTT:

https://docs.google.com/.../18CPhxukrRv7A4SGPfWFU.../edit...

2.. Học bổng (dự kiến) HK1 năm 2023 – 2024 – Cơ điện: https://docs.google.com/.../184vUhzA3kaXbT2I0msh7.../edit...

3.. Học bổng (dự kiến) HK1 năm 2023 – 2024 – Dầu khí và NL:

https://docs.google.com/.../1CAIw6o8EU9becdRaKeMn.../edit...

6.. Học bổng (dự kiến) HK1 năm 2023 – 2024 – Kinh tế và QTKD:

https://docs.google.com/.../1PnsUJqkT.../edit...

7.. Học bổng (dự kiến) HK1 năm 2023 – 2024 – Mỏ:

https://docs.google.com/.../1Rudewyf_C1quLWsCUG.../edit...

Danh sách Khen thưởng (dự kiến) HK1 năm 2023 – 2024

1.. Khen thưởng (dự kiến) HK1 năm 2023 – 2024 – CNTT:

https://docs.google.com/.../13cw8yHaJLb4.../edit...

2.. Khen thưởng (dự kiến) HK1 năm 2023 – 2024 – Cơ điện: https://docs.google.com/.../1RRvfZaoyBNYtNdtAyprN.../edit...

3.. Khen thưởng (dự kiến) HK1 năm 2023 – 2024 – Dầu khí và NL: https://docs.google.com/.../19bBhegygCAP8IkNj98g1.../edit...

6.. Khen thưởng (dự kiến) HK1 năm 2023 – 2024 – Kinh tế và QTKD:

https://docs.google.com/.../1Rw-N1OQQN2uSC5EkiI1.../edit...

7.. Khen thưởng (dự kiến) HK1 năm 2023 – 2024 – Mỏ: https://docs.google.com/.../1CdHP4.../edit...

Team 3

(HUMG)

File đính kèm