DANH SÁCH SINH VIÊN (DỰ KIẾN) NHẬN HỌC BỔNG CỦA TẬP ĐOÀN THAN KHOÁN SẢN VIỆT NAM

26/03/2024

Sau khi Hội đồng khen thưởng của Nhà trường họp, bình xét, căn cứ các tiêu chí của công văn đề nghị khen thưởng của TKV, nhà trường xin thông báo DS dự kiến sinh viên được nhận học bổng của tập đoàn, cụ thể:

1. Số lượng SV đạt yêu cầu: 27SV;

2. Học bổng: 6 triệu đồng/SV;

3. Hình thức nhận: Chuyển khoản;

XIN LƯU Ý: Mặc dù một số bạn SV xuất sắc hơn, nhưng đã từng nhận các học bổng của các tổ chức, cá nhân, công ty trước đó, trong đợt xét này sẽ chưa được ưu tiên để cấp, xét.

Trân trọng!

LINK DANH SÁCH

https://drive.google.com/.../13DNskE3pnQhoS8L.../view...

 

Team 3

(TuvancongtacsinhvienHUMG)