Thông báo về việc nghỉ học

22/08/2023

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, được sự đồng ý của Ban Giám hiệu, phòng Đào tạo Đại học thông báo:

- Sinh viên toàn trường nghỉ học từ ngày 1/9/2023 đến hết ngày 3/9/2023.

Chi tiết xem file đính kèm.

VTV-NEWS

(http://eoffice.humg.edu.vn)

File đính kèm