GV.TS Bùi Thế Vinh

13/04/2023

Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Hà Lan. Hiện là Giảng viên Bộ môn Công nghệ phần mềm; Đang làm Postdoc tại Hà Lan.