GV.TS Đoàn Khánh Hoàng

13/04/2023

Tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Khoa học máy tính tại Đức. Hiện là Giảng viên Bộ môn Tin học Trắc địa; Đang làm Postdoc tại Đức.