GV.TS Nguyễn Quang Khánh

13/04/2023

Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Hiện là Giảng viên Bộ môn Tin học Trắc địa. Nguyên là Trưởng Khoa Công nghệ Thông tin.