GVC.TS Nguyễn Thị Hữu Phương

13/04/2023

Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Hiện là GV Bộ môn Công nghệ phần mềm.