GVCC.PGS.TS Lê Thanh Huệ

13/04/2023

Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Giảng viên Bộ môn Tin học Kinh tế. Nguyên là Phó Trưởng khoa, nguyên là Trưởng Bộ môn Tin học Kinh tế