GV.TS Trần Trung Chuyên

13/04/2023

Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Hiện là GV Bộ môn Tin học Trắc địa; Trưởng Phòng TN Địa Tin học; Thành viên Hội đồng khoa; Nhà phát triển phần mềm iOS của Apple.