Thư ngỏ gửi các thế hệ cựu sinh viên, học viên cao học về Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Khoa Công nghệ Thông tin

19/10/2022

Ngày 07/11/2022 Khoa Công nghệ Thông tin sẽ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập khoa (07/11/2002 - 07/11/2022) tại HT 300 Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Thân gửi các thế hệ cựu sinh viên, học viên cao học của khoa Thư ngỏ của về Lễ kỷ niệm.

Nguyễn Duy Huy