Tin tức

Chương trình đào tạo kỹ sư Địa Tin học - mã số 7480206 (thuộc nhóm ngành CNTT)

26/03/2021

Địa Tin học là chương trình đào tạo liên ngành giữa Khoa Trắc địa Bản đồ và Quản lý Đất đai với Khoa Công nghệ Thông tin cùng xây dựng và trực tiếp giảng dạy. Dưới đây là Chương trình đào tạo kỹ sư Địa Tin học hệ đại học chính quy - 4,5 năm được xây dựng theo CDIO.

Nguyễn Duy Huy

File đính kèm