Tin tức

Chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo kỹ sư Công nghệ Thông tin Trường ĐH Mỏ - Địa chất

18/03/2021

Năm 2020, chương trình đào tạo kỹ sư Công nghệ Thông tin Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã được đánh giá và công nhận đạt chất lượng theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dưới đây là danh sách các chương trình đào tạo đại học đã được đánh giá và công nhận trên website của Bộ giáo dục và Đào tạo:

Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo danh sách các chương trình đào tạo được đánh giá/công nhận (Dữ liệu cập nhật đến ngày 28/02/2021). Chi tiết:

https://moet.gov.vn/giaoducquocdan/khao-thi-va-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc/Pages/Default.aspx?ItemID=7244

 

Nguyễn Duy Huy

File đính kèm