Tin tức

Câu lạc bộ CNTT thông báo lịch học các lớp

10/09/2019

Câu lạc bộ Công nghệ thông tin HUMG thông báo lịch học của các lớp Photoshop, lớp Lập trình cơ bản sẽ được mở tại giảng đường nhà A vào 18h30 các ngày: Lớp Photoshop: Thứ 3 và thứ 5 Lớp lập trình cơ bản: Thứ 4 và thứ 6

Câu lạc bộ Công nghệ thông tin HUMG thông báo lịch học của các lớp Photoshop, lớp Lập trình cơ bản sẽ được mở tại giảng đường nhà A vào 18h30 các ngày:
Lớp Photoshop: Thứ 3 và thứ 5
Lớp lập trình cơ bản: Thứ 4 và thứ 6