Cuộc thi Triển lãm ảnh “ Đảng và mùa xuân”

15/02/2020

Cuộc thi Triển lãm ảnh “ Đảng và mùa xuân”

🏞 Cuộc thi Triển lãm ảnh “ Đảng và mùa xuân”

🎉 Chào mừng thành công Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.
🎉 Chào mừng Đại hội Đại biểu lần thứ III Đảng bộ khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội
🎉 Chào mừng Đại hội các chi bộ và các đảng bộ bộ phận tiến tới Đại hội Đảng bộ lần thứ XX trường Đại học Mỏ - Địa chất nhiệm kỳ 2020-2025

Trường Đại học Mỏ- Địa chất tổ chức cuộc thi ảnh với chủ đề “Đảng và mùa xuân”

Đối tượng tham gia: Là cán bộ, đảng viên, sinh viên, cựu sinh viên, cựu cán bộ Trường Đại học Mỏ- Địa chất.

Liên chi Đoàn - Liên chi Hội Khoa CNTT - HUMG

(Liên chi Đoàn - Liên chi Hội Khoa CNTT - HUMG)