Danh mục đề tài NCKH các cấp giai đoạn 2015-2020

25/04/2020

Danh mục đề tài NCKH các cấp của Khoa Công nghệ Thông tin giai đoạn 2015-2020

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài (Chủ trì/Tham gia)

1

Phát triển năng lực nghiên cứu, đánh giá một số biến động môi trường điển hình phục vụ định hướng phát triển bền vững lưu vực sông Hồng, phần lãnh thổ Việt Nam

2012/2017

Bộ

Chủ trì

2

Suy diễn tự động trong logic có miền giá trị ngôn ngữ

2013/2016

Bộ

Chủ trì

3

Nghiên cứu xây dựng phần mềm đồ họa độc lập để làm cơ sở phát triển hệ thống thông tin địa lý

2013/2016

Bộ

Tham gia

4

Phân tích chương trình và ứng dụng trong kiểm chứng phần mềm

2015/2016

Bộ

Chủ trì

5

Nghiên cứu xây dựng mô hình cảnh báo và phân vùng nguy cơ lũ quét trên cơ sở tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu và công nghệ địa tin học, áp dụng thử nghiệm cho khu vực tỉnh Lào Cai

2018/2019

Bộ

Chủ trì

6

Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học để xây dựng mô hình geoid trên vùng biển của Việt Nam; thử nghiệm cho một vùng điển hình

2018/2020

Bộ

Tham gia

7

Nghiên cứu xây dựng mô hình cảnh báo và phân vùng lũ quét cho tỉnh Phú Thọ thích ứng với biến đổi khí hậu

2018/2020

Bộ

Tham gia

8

Nghiên cứu xây dựng quy trình dẫn xuất cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:10000 từ cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000 và 1:5000

2018/2020

Bộ

Tham gia

9

Nghiên cứu xây dựng hệ thống chống bụi tự động dựa trên công nghệ IoT cho các kho và khu chế biến của mỏ than

2019/2020

Bộ

Chủ trì

10

Nghiên cứu phát triển phần mềm trung tâm giám sát độ ẩm đất, mức độ hạn đất, trượt lở đất trên máy chủ tích hợp công nghệ Web-GIS cho một tỉnh khu vực miền núi phía Bắc, thí điểm tại tỉnh Lai Châu

2019/2021

Bộ

Chủ trì

11

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ WebGis xây dựng Atlas điện tử tổng hợp khu vực Tây Nguyên

2013/2016

Nhà nước

Tham gia

12

Nghiên cứu ứng dụng ảnh vệ tinh VNREDSat-1 trong công tác giám sát và quản lý tài nguyên thiên nhiên, môi trường khu vực trung du Bắc Bộ, ứng dụng phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

2014/2016

Nhà nước

Tham gia

13

Nghiên cứu xây dựng mô hình địa thống kê đánh giá tài nguyên khoáng mỏ khai thác lộ thiên

2014/2018

Nhà nước

Chủ trì

14

Nghiên cứu, triển khai hệ thống kiểm kê phát thải khí nhà kính và đề xuất lộ trình giảm nhẹ phát thải khí nhà kính đối với ngành công nghiệp luyện kim

2017/2020

Nhà nước

Tham gia

15

Nghiên cứu ứng dụng viễn thám và Gis trong quản lý, giám sát đường biên và trợ giúp quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với đảm bảo quốc phòng - an ninh khu vực biên giới phía bắc, ứng dụng cho tỉnh Cao Bằng

2018/2020

Nhà nước

Chủ trì

16

Hoàn thiện và chuyển giao mô hình tích hợp thư viện điện tử và Atlas điện tử Tây Nguyên phục vụ quản trị và truyền thông CSDL khoa học công nghệ

2018/2020

Nhà nước

Tham gia

17

Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong quản lý, bảo vệ và sử dụng hợp lý hành lang bờ biển Bắc Bộ, thí điểm tại tỉnh Nam Định

2018/2020

Nhà nước

Tham gia

18

Nghiên cứu xây dựng bản đồ phân vùng và cảnh báo lũ quét độ phân giải cao cho một số tỉnh vùng Tây Bắc nhằm tăng cường khả năng ứng phó với thiên tai của cộng đồng phục vụ xây dựng nông thôn mới

2018/2020

Nhà nước

Tham gia

19

Phát triển bộ công cụ dựa trên các kỹ thuật trí tuệ tính toán, công nghệ viễn thám và hệ thông tin địa lý để xây dựng các mô hình nghiên cứu và dự báo cháy rừng tại Việt Nam, áp dụng thí điểm cho tỉnh Quảng Ninh

2018/2021

Nhà nước

Chủ trì

20

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành công tác xúc bốc – vận tải nhằm nâng cao hiệu quả khai thác ở các mỏ than lộ thiên vùng Quảng Ninh

2019/2020

Nhà nước

Tham gia

21

Nghiên cứu xây dựng giải thuật lai kết hợp mạng nơron và giải thuật di truyền dự báo chỉ số giá tiêu dùng

2014/2014

Trường

Chủ trì

22

Xây dựng chương trình ứng dụng thủy vân trong bảo vệ bản quyền tài liệu số

2014/2014

Trường

Chủ trì

23

Xây dựng chương trình hỗ trợ quản lý thi đua khen thưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất

2015/2015

Trường

Chủ trì

24

Xây dựng Module tổng hợp tiếng nói tiếng Mường cho hai phương ngữ Mường Bi – Hòa Bình và Mường Tân Sơn - Phú Thọ

2017/2018

Trường

Chủ trì

25

Ứng dụng mô hình Flow shop và thuật toán Tabu để hỗ trợ lập kế hoạch sản xuất tự động cho doanh nghiệp

2017/2018

Trường

Chủ trì

26

Nghiên cứu đề xuất thuật toán phân tách tiếng nói từ tín hiệu thu âm có nhiễu ở mức cao để hỗ trợ hệ thống nhận dạng tiếng nói trong môi trường nhiễu

2018/2019

Trường

Chủ trì

27

Nghiên cứu phát triển phần mềm tính toán dòng chảy hai pha khí lỏng trong ống thẳng dựa trên các mô hình lý thuyết hiện tại nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo, nghiên cứu khoa học và sản xuất

2018/2019

Trường

Tham gia

28

Xây dựng phần mềm sinh phách và ghép điểm cho các học phần khảo thí của Trường Đại học Mỏ - Địa chất

2019/2020

Trường

Chủ trì

29

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp học sâu trong đánh giá nguy cơ cháy rừng, áp dụng thí điểm cho một tỉnh miền núi Việt Nam

2019/2020

Trường

Chủ trì

30

Xây dựng mô hình tìm kiếm và cứu nạn, cứu hộ thông qua các thiết bị liên lạc cá nhân hoạt động trong điều kiện thiên tai khắc nghiệt

2019/2020

Trường

Chủ trì

Nguyễn Duy Huy