Tin tức

Giảng viên Khoa CNTT-HUMG trong nhóm đạt giải Nhất Nhân tài Đất Việt năm 2019

12/01/2020

Chúc mừng TS Nguyễn Thế Lộc, Giảng viên FIT.HUMG cùng với nhóm phát triển "Origin-STT" đã đạt giải Nhất Nhân Tài Đất Việt 2019. Origin-STT là phần mềm hỗ trợ chuyển từ giọng nói thành văn bản, và gỡ băng với độ chính xác trung bình lên tới 93,6%.

Nguyễn Duy Huy