Tin tức

Tham quan doanh nghiệp và test IQ tại Công ty CP Phần mềm LUVINA

12/01/2020

THAM QUAN DOANH NGHIỆP VÀ THAM GIA KIỂM TRA TEST IQ TẠI CÔNG TY PHẦN MỀM LUVINA CỦA LỚP LẬP TRÌNH JAVA VỚI DOANH NGHIỆP CỦA SINH VIÊN IT-HUMG

📣📣📣 THAM QUAN DOANH NGHIỆP VÀ THAM GIA KIỂM TRA TEST IQ TẠI CÔNG TY PHẦN MỀM LUVINA CỦA LỚP LẬP TRÌNH JAVA VỚI DOANH NGHIỆP 📣📣📣

Thời gian: 8h – 11h Thứ 7 ngày 21/12/2019
Địa điểm: Công ty CP Phần mềm Luvina, Tầng 4, Tháp Hoà Bình, 106 Hoàng Quốc Việt.
Nội dung: Tham quan công ty và làm bài test IQ

Các em đã đăng ký thành công (danh sách) hãy check email @humg.edu.n để xem thông báo từ Công ty PM Luvina nhé

Các em được lựa chọn sẽ được tự động đăng ký vào lớp JAVA DOANH NGHIỆP (HP 7080512), học theo thời khoá biểu của Nhà trường vào thứ 6, tiết 3-4-5.

https://www.dropbox.com/…/danh%20s%C3%A1ch%20%C4%91%C4%83ng…

 

Nguyễn Duy Huy