Tin tức

Phạm Mạnh Đạm

04/09/2019

Trưởng nhóm phát triển ứng dụng Mobile, Web cho các dự án lâm nghiệp, dự án của các tổ chức phi chính phủ, kiêm quản lý dự án và đào tạo tập huấn, các khóa ứng dụng GIS cho ngành Lâm Nghiệp tại Green Field Consulting & Development Co., Ltd. Đạm là cựu sinh viên khóa 52