Tin tức

Các lĩnh vực dự thi và Danh sách cố vấn của OSM Hackfest 2023

24/06/2023

OSM Hackfest 2023 đem lại cơ hội cho các đội thi xây dựng các giải pháp sử dụng Phần mềm Mở và Bản đồ cũng như các công nghệ mở và dữ liệu mở khác vì lợi ích chung.

Với tầm cỡ quốc gia, các đội thi sinh viên hướng tới:

- Sử dụng cơ sở dữ liệu địa lý nguồn mở và miễn phí của thế giới để xây dựng các công cụ và công nghệ dân sự có tầm ảnh hưởng.

- Hiểu sâu hơn về OSM & Công nghệ mở.

- Trình bày các ý tưởng và bộ kỹ năng ở quy mô khu vực.

Ý tưởng dự thi có thể hướng đến các linh vực có tầm ảnh hưởng sau:

Thiên tai và Khí hậu bao gồm hành động dự đoán / giảm thiểu rủi ro, ứng phó và xây dựng khả năng phục hồi trước các sự kiện liên quan đến khí hậu

Y tế và sức khỏe bao gồm tiếp cận các dịch vụ y tế, các chiến dịch tiêm chủng, chuẩn bị và giám sát sự bùng phát dịch bệnh

Bình đẳng giới bao gồm quyền bình đẳng, tham gia bình đẳng và nâng cao hiểu biết về các vấn đề giới tính thông qua các biện pháp kỹ thuật số

Đô thị bền vững bao gồm nhà ở và cơ sở hạ tầng đô thị cùng với khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản, quản lý rác thải, giao thông, khả năng chống chịu

Di cư nhằm hỗ trợ những người bị buộc phải rời bỏ nhà cửa bao gồm những người di tản trong nước, người tị nạn, người xin tị nạn, tập trung vào tái định cư và tiếp cận các dịch vụ trong trại tị nạn và môi trường đô thị.

Đồng hành cùng với các đội thi là các cố vấn giàu kinh nghiệm, sẵn sàng đưa ra các tư vấn kịp thời cho các đội thi, để đạt kết quả tốt nhất. Sau đây là danh sách các cố vấn của OSM Hackfest 2023:

Ông Nirab Pudasaini: chuyên gia của Open Mapping Hub Asia Pacific

Ông Can Unen: chuyên gia của Open Mapping Hub Asia Pacific

Synne Marion Olsen: chuyên gia của Humanitarian Open Software and Maps Team

Petya Kangalova: chuyên gia của Humanitarian Open Software and Maps Team

Ban chỉ đạo gồm có:

PGS. TS. Lê Hồng Anh: Trưởng khoa Công nghệ thông tin, Đại học Mỏ-Địa chất

PGS. TS. Ngô Hồng Sơn: Chủ tịch CLB Phần mềm tự do nguồn mở

Ông Nirab Pudasaini: Chuyên gia lĩnh vực Open tech and Innovation của Open Mapping Hub Asia Pacific

Ông Trương Anh Tuấn: Phó chủ tịch CLB Phần mềm tự do nguồn mở

TS. Nguyễn Mai Dung: Phó trưởng khoa Công nghệ thông tin, Đại học Mỏ-Địa chất

Các bạn sinh viên nhớ lưu ý các mốc thời gian quan trọng để tham gia đúng hạn nhé.

Đào Anh Thư