Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Mỏ - Địa chất phối hợp với Học viện AWS cung cấp các khóa đào tạo về Công nghệ Điện toán đám mây

26/04/2023

Học viện Amazon Web Services (AWS) là học viện cung cấp các chương trình AWS, được tạo ra nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cần thiết để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng ngày càng tăng cao trong lĩnh vực điện toán đám mây.
Các khóa học Điện toán đám mây được phê duyệt bởi Học viện AWS phải đảm bảo rằng giảng viên đã được cấp phép giảng dạy, mở lớp và cấp chứng chỉ bởi AWS. Bên cạnh đó, giáo trình giảng dạy được phát triển bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực và luôn đảm bảo tính cập nhật.
Sự thành công của Ngày hội định hướng và khám phá nghề nghiệp lần đầu tiên tại Việt Nam, do Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Amazon Web Services (AWS) phối hợp cùng Viet-AWS (AWS User Group | Ho Chi Minh - Da Nang - Hanoi) đồng hành tổ chức, cũng thể hiện mong muốn hợp tác lâu dài của Khoa CNTT với Học viện AWS.
Sự hợp tác này sẽ đem lại nhiều lợi ích cho thầy và trò của Khoa CNTT, góp phần nâng cao và cập nhật kiến thức về một lĩnh vực đang phát triển hết sức nhanh chóng, và sở hữu chứng chỉ từ AWS, giúp sinh viên chuẩn bị tốt hơn cho con đường phát triển sự nghiệp sau khi tốt nghiệp.
1. AWS Academy hỗ trợ miễn phí các khóa đào tạo từ cơ bản đến nâng cao cho giảng viên của Khoa
2. Hỗ trợ miễn phí khóa đào tạo cơ bản cho sinh viên của Khoa
3. Khoa CNTT có kế hoạch đưa AWS vào nội dung giảng dạy Học phần Điện toán đám mây và ứng dụng cho sinh viên của Khoa
4. Định hướng, hỗ trợ nghề nghiệp (thực tập, việc làm...) về AWS cho sinh viên của Khoa và nhiều hoạt động khác nữa.
 

Team 3

(https://www.facebook.com/fit.humg)