Tin tức

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH BẮT BUỘC ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY K65 (ĐỢT 2)

06/03/2023

Nhà trường thông báo kế hoạch triển khai kiểm tra năng lực ngoại ngữ để xác định trình độ thực tế cho sinh viên K65 của Trường Đại học Mỏ - Địa chất (Đợt 2), từ đó có cơ sở để tư vấn giúp sinh viên thực hiện lộ trình học tập đạt chuẩn đầu ra theo quy định, cụ thể như sau:

+ Đối tượng tham dự kiểm tra:

- Sinh viên đại học hệ chính quy K65 đã đủ điều kiện được học tiếng Anh chính khóa và chưa kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh đợt 1 theo Thông báo số 70/TB-MĐC

- Thời gian: ngày 16/3/2023.

- Địa điểm: Khu A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

+ Hình thức kiểm tra

- Sinh viên làm bài kiểm tra trắc nghiệm trên giấy các kỹ năng nghe, đọc, viết.

- Thời gian làm bài kiểm tra: 75 phút.

+ Kinh phí, lệ phí và đơn vị phối hợp thực hiện

+ Đơn vị phối hợp thực hiện kiểm tra: Trung tâm Giáo dục Quốc tế Victoria Australia;

+ Lệ phí: Miễn phí kiểm tra năng lực tiếng Anh cho đợt 2 cho K65;

Chi tiết xem tại:

https://daotaodaihoc.humg.edu.vn/...

Team 1

(https://www.facebook.com/fit.humg/)