Tin tức

CHUNG KHẢO CUỘC THI Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO HUMG NĂM 2022

04/01/2023

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Chung khảo cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo của sinh viên HUMG năm 2022.

Thông tin cụ thể như sau:

- Tham gia tranh tài có 10 đội thi với 10 ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp độc đáo nhất Ban Giám khảo đã lựa chọn từ vòng Sơ khảo.

- Thời gian: 14h00 - 17h00 ngày 7/1/2023

- Địa điểm: Phòng Phổ Yên

Team 1

(https://www.facebook.com/fit.humg/)