Giới thiệu thư viện sách, giáo trình IT.HUMG

01/09/2021

Với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy trực tiếp qua các thế hệ sinh viên, đúc kết nhiều kinh nghiệm kiến thức chuyên môn sâu rộng, các Thầy Cô khoa Công nghệ Thông tin đã xuất bản nhiều giáo trình, bài giảng tại các Nhà xuất bản uy tín.

Tất cả các Giáo trình, bài giảng được biên soạn dựa trên những kết quả nghiên cứu khoa học cùng lời góp ý và nguồn tài liệu tham khảo đáng tin cậy từ những Giáo sư của các trường Đại học nổi tiếng trong khu vực và quốc tế, hơn hết là những kinh nghiệm giảng dạy qua nhiều năm của các Thầy cô trong Khoa. Mục tiêu của những cuốn giáo trình, bài giảng là trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về các chuyên ngành của khoa Công nghệ Thông tin.

Khoa Công nghệ Thông tin giới thiệu một số Giáo trình đã được xuất bản tại các Nhà xuất bản uy tín trong nước:

STT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản/ Năm xuất bản Ảnh bìa
1 Học máy và ứng dụng trong đánh giá nguy cơ xảy ra thiên tai (Sách tham khảo)

Lê Văn Hưng, Phạm Văn Đồng

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2022
2 Ứng dụng phần mềm Maple giải đần đúng phương trình vi phân (Sách chuyên khảo) TS. Hoàng Ngự Huấn, 
TS. Nguyễn Duy Huy,
TS. Diêm Công Hoàng
Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022
3 Giáo trình Lập trình hướng đối tượng với JAVA Lê Hồng Anh, Nông Thị Oanh, Nguyễn Duy Huy, Dương Thị Hiền Thanh, Đinh Bảo Ngọc, Nguyễn Văn Thắng. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2021
4 Giáo trình Dữ liệu lớn và ứng dụng Lê Hồng Anh Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2021
5 Cơ sở dữ liệu nâng cao Nguyễn Thị Hữu Phương, Nguyễn Thế Lộc Nhà xuất bản Lao động, 2021
6 Phương pháp tính ứng dụng và lập trình tính toán Nguyễn Tuấn Anh, Diêm Công Hoàng, Nguyễn Thị Mai Dung, Nguyễn Thị Lan Hương, Trần Thị Mai Hương, Trần Thị Thu Thúy, Đào Anh Thư, Đặng Quốc Trung, Vũ Thị Thường. NXB Giáo dục Việt Nam, 2020
7 Lý thuyết đồ thị và ứng dụng Nguyễn Trường Xuân, Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Huy Đức,  Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Quang Khánh, Nguyễn Hoàng Long. NXB Giáo dục Việt Nam, 2017
8 Thiết kế website Hoàng Anh Đức, Lê Văn Hưng NXB Giáo dục Việt Nam, 2017
9 Lập trình cho thiết bị di động trên nền tảng Android Lê Văn Hưng, Hồ Thị Thảo Trang NXB Giáo dục Việt Nam, 2016 
10 Giáo trình Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng bằng C++ Nguyễn Tuấn Anh NXB Giáo dục Việt Nam, 2016 
11 Đồ họa máy tính Nguyễn Quang Khánh, Nguyễn Tuấn Anh NXB Giáo dục Việt Nam, 2013
12 Lý thuyết khớp ảnh Nguyễn Trường Xuân NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2012
13 Công nghệ 3S Nguyễn Trường Xuân NXB Khoa học và kỹ thuật, 2014

 

Team 1