Danh mục bài báo đăng trên tạp chí giai đoạn 2014-2019

26/04/2020

Danh mục bài báo đăng trên tạp chí giai đoạn 2014-2019

STT

Tên Công bố

Tên tạp chí

Tác giả

Thời gian

1

Dự báo lượng mưa tại một số trạm quan trắc Việt Nam dựa trên lập trình di truyền

Tạp chí khí tượng thủy văn

Nguyễn Thị Hiền, Đặng Văn Nam, Nguyễn Xuân Hoài, Ngô Văn Mạnh

27/12/2019

2

Analyzing Role of Joint Subset Selection in Human Action Recognition

6th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS 2019)

Phạm Đình Tân, Tien-Nam Nguyen, Thi-Lan Le, Hai Vu

12/12/2019

3

A New Approach of Hybrid Bee Colony Optimized Neural Computing to Estimate the Soil Compression Coefficient for a Housing Construction Project

Applied Sciences

Pijush Samui, Hoang Nhat Duc, Nhữ Việt Hà, Nguyen My Linh, Ngô Thị Phương Thảo, Bui Tien Dieu

12/11/2019

4

Nâng cao hiệu quả cung cấp dữ liệu đo đạc bản đồ bằng các giải pháp công nghệ mã nguồn mở

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường

Đỗ Hữu Hùng, Nông Thị Oanh, Phạm Quang Hiển, Nguyễn Văn Tuấn

01/11/2019

5

Sử dựng phương trình cân bằng muối để dự báo xâm nhập mặn nước dưới đất theo phương thẳng đứng

Hội thảo Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển bền vững VIETGEO 2019

Đặng Đình Phúc, Đặng Hữu Nghị, Bùi Thị Vân Anh

25/10/2019

6

Xác định lượng nước dưới đất chảy vào moong và hệ số thấm đáy moong theo tài liệu hút nước từ moong

Hội thảo Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển bền vững VIETGEO 2019

Đặng Đình Phúc, Đặng Hữu Nghị, Bùi Thị Vân Anh

25/10/2019

7

Enhancing Prediction Performance of Landslide Susceptibility Model Using Hybrid Machine Learning Approach of Bagging Ensemble and Logistic Model Tree

Applied Science

Trương Xuân Luận

28/06/2019

8

An improvement of the EM algorithm in LiDAR point cloud classification

Hội thảo một số vấn đề chọn lọc của CNTT và TT

Nguyễn Thị Hữu Phương, Nguyễn Trường Xuân, Đặng Văn Đức

28/06/2019

9

Research on CUDA-base UAV image processing algorithm for search and rescure assistances

International Conference on Earth Observations and Societal Impacts 2019

Nguyễn Trường Xuân, Nguyễn Thị Mai Dung, Trần Thị Hải Vân, Trần Trung Chuyên

23/06/2019

10

Ứng dụng Deep Learning trong dự báo cháy rừng

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường

Hoàng Anh Đức

20/06/2019

11

Thuật toán EM và K-means trong phân loại đám mây điểm LiDAR

Tạp chí tài nguyên và môi trường

Nguyễn Thị Hữu Phương

01/06/2019

12

Development of HUMGEOSTAT: A New Geological Tool for Geostatistical Analysis of Mineral Deposit: A Case Study at Sin Quyen Mine (Northern Vietnam)

Journal of Geological Society of India

Trương Xuân Luận

09/05/2019

13

A New Intelligence Approach Based on GIS-Based Multivariate Adaptive Regression Splines and Metaheuristic optimization for Predicting Flash Flood Susceptible Areas at High-frequency Tropical Typhoon Area

Journal of Hydrology

Dieu Tien Bui, Nhat-Duc Hoang, Tien-Dat Pham, Pham Viet Hoa, PijushSamui⁠g, Trần Xuân Trường, Ngô Thị Phương Thảo, Nguyễn Quang Minh

01/05/2019

14

Multi-scale Object based Fuzzy Classification for LULC mapping from Optical Satellite Images

Journal of Spatial Information Research

Hang T.Do, Trương Xuân Luận, Venkatesh Raghavan, Go Yonezawa

10/04/2019

15

A novel hybrid approach based on a swarm intelligence optimized extreme learning machine for flash flood susceptibility mapping

Catena 2019 v.179 pp. 184-196

. Dieu Tien Bui, Tien Dat Pham, Abolfazl Jaafari, Pham Viet Hoa, Pijush Samui, Nguyễn Quang Minh, Ngô Thị Phương Thảo

01/04/2019

16

BREAKTHROUGHS IN CREDITS FOR AGRICULTURE, FAMER AND RURAL AREAS (AFRA)

JOURNAL OF FINANCE & ACCOUNTING RESEARCH

Phạm Hữu Lợi

01/04/2019

17

Monitoring Surface Water Quality using Time Series Sentinel 2 Images

VACI2019

Trần Thị Ngọc, Trần Thị Hòa

22/03/2019

18

Flash flood susceptibility modeling using an optimized fuzzy rule based feature selection technique and tree based ensemble methods

Science of The Total Environment

Dieu Tien Bui, Ngô Thị Phương Thảo, Paraskevas Tsangarator, Tien Dat Pham, Binh Thai Pham

10/03/2019

19

Drought and Human impacts on land use and land cover change in a Vietnamese coastal area

Remote sensing

Trần Thị Hòa, James B. Campbell 1, ‡ , Randolph H. Wynne 1, Yang Shao 1, ‡, Phan Viết Sơn

08/02/2019

20

Land surface temperature dynamics in dry season 2015-2016 according to Landsat 8 data in the Southeast region of Vietnam

Geography, Environment, Sustainability Journal

Nguyễn Quang Khánh, Trịnh Lê Hùng, Đào Khánh Hoài, N. D. Dang

01/01/2019

21

Gaussian modeling-based multichannel audio source separation exploiting generic source spectral model

IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing

Dương Thị Hiền Thanh, Ngoc Q. K. Duong, Phuong Cong Nguyen, Cuong Quoc Nguyen

01/01/2019

22

A Hybrid Intelligence System Based on Relevance Vector Machines and Imperialist Competitive Optimization for Modelling Forest Fire Danger Using GIS

Journal of Environmental Informatics

Lê Văn Hưng, Q. T. Thành, D. Tien Bui, Trần Hồng Hạnh, N.D Hoang

22/12/2018

23

Thuật toán đa thức tuyến tính giải bài toán MaxMin định vị

Hội nghị toàn quốc Khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững ERSD 2018

Lê Thanh Huệ, Nguyễn Thế Bình, Phạm Thị Nguyệt

20/12/2018

24

Weakly-informed Audio Source Separation based on Nonnegative Matrix Factorization

Hội nghị toàn quốc Khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững ERSD 2018

Trần Thanh Huân, Dương Thị Hiền Thanh, Nguyễn Thu Hằng

07/12/2018

25

Tối thiểu hóa tổng thời gian trễ cho bài toán flow shop hai máy bởi thuật toán di truyền

HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ TÀI NGUYÊN VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (ERSD 2018)

Tạ Quang Chiểu, Vũ Lan Phương, Trần Thị Hải Vân, Hà Thị Thu Hiền, Trần Thị Hiệp, Đào Thị Thu Vân

07/12/2018

26

Mạng Nơron nhân tạo và ứng dụng xử lý phiếu trả lời trắc nghiệm

Khoa học trái đất và Tài nguyên với phát triển bền vững

Trần Trung Chuyên, Lê Hồng Anh, Nguyễn Thị Mai Dung, Phạm Quang Hiển

07/12/2018

27

Kỹ thuật học sâu và bài toán nhận dạng ký tự

hội nghị toàn quốc khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững (ersd 2018)

Bùi Thị Vân Anh, Đặng Hữu Nghị, Đặng Quốc Trung

07/12/2018

28

Tổng quan về ứng dụng của IoT trong ngành mỏ và khả năng áp dụng tại Việt Nam

Hội nghị Toàn quốc Khoa học Trái đất và Tài nguyên với Phát triển bền vững (ERSD 2018). Tiểu ban: Công nghệ thông tin và ứng dụng

Nguyễn Duy Huy

07/12/2018

29

Nghiên cứu và ứng dụng cây quyết định trong bài toán tuyển dụng nhân sự

Hội nghị toàn quốc khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD 2018)

Đặng Văn Nam, Nguyễn Thị Phương Bắc, Nguyễn Thị Hải Yến

07/12/2018

30

Dữ liệu không gian trong SQL Server và ứng dụng để xác định mức phạm vi cung cấp dữ liệu đo đạc bản đồ trên mạng Internet

Hội nghị toàn quốc khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD 2018)

Nguyễn Văn Tuấn, Nông Thị Oanh, Nguyễn Thị Phương Bắc, Nguyễn Thùy Dương

07/12/2018

31

DEVELOPMENT OF VIETNAMESE TEXT TO SPEECH SYSTEM USING MARYTTS

The second Regional Conference on Optical character recognition and Natural language processing technologies for ASEAN languages 2018 (ONA 2018)

Phạm Văn Đồng, Mạc Đăng Khoa, Trần Đỗ Đạt

05/12/2018

32

Ứng dụng hệ chuyên gia trong GIS

Hội nghị toàn quốc khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững (ersd 2018)

Đặng Hữu Nghị, Bùi Thị Vân Anh, Phạm Đức Hậu

04/12/2018

33

Lựa chọn tham số t cho bài toán phân loại đám mây điểm LIDAR với thuật toán MCC

Tạp chí chuyên san các công trình nghiên cứu phát triển Công nghệ thông tin và truyền thông

Nguyễn Thị Hữu Phương, Nguyễn Trường Xuân, Đặng Văn Đức

01/12/2018

34

Đánh Giá Khả Thi Về Việc Triển Khai Mạng Thông Tin Di Động 4g Lte Tại Băng Tần 700 Mh

ERSD-2018

Phạm Đình Tân, Diêm Công Hoàng, Trần Thị Thu Thúy

01/12/2018

35

Ứng dụng mô hình thành phố ảo 3D trong quy hoạch đô thị

GIS-IDEAS 2018

Mai Văn Sỹ, Nguyễn Trường Xuân, Trần Thị Hải Vân, Nguyễn Thị Mai Dung

23/11/2018

36

Landslide Susceptibility mapping using random forest model in Lao Cai Province, VietNam

GIS IDEAS

Trương Xuân Quang, Đặng Thị Khánh Linh, Nguyễn Thùy Dung, Nguyễn Đức An, Trương Xuân Luận

22/11/2018

37

The impact of financial leverage on using equity efficiency and business risk in Coc Sau coal join stock company - Vinacomin

INTERNATIONAL CONFERENCE ECONOMIC MANAGEMENT IN MINERAL ACTIVITIES - EMMA4

Nguyễn Tiến Hưng, Phạm Thị Nguyệt

19/11/2018

38

Novel Skeleton-based Action Recognition Using Covariance Descriptors on Most Informative Joints

10th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2018)

6. Tien-Nam Nguyen, Phạm Đình Tân, Thi-Lan Le, Hai Vu, Thanh-Hai Tran

01/11/2018

39

jFAT: An Automation Framework For Web Application Testing

Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering

Lê Hồng Anh, NH Phúc, TN Thuận

01/11/2018

40

A Novel Hybrid Swarm Optimized Multilayer Neural Network for Spatial Prediction of Flash Floods in Tropical Areas Using Sentinel-1 SAR Imagery and Geospatial Data

Sensors

Ngô Thị Phương Thảo, Nhat-Duc Hoang, Biswajeet Pradhan, Nguyễn Quang Khánh, Trần Xuân Trường, Nguyễn Quang Minh, Nguyễn Viết Nghĩa, Pijush Samui, Dieu Tien Bui

31/10/2018

41

An Approach to Modeling and Estimating Power Consumption of Mobile Applications

Mobile Networks and Applications

Lê Hồng Anh, BA Tú, TN Thuận

01/10/2018

42

Minimizing Total Tardiness in the m-Machine Flow-Shop Problem by Heuristic Algorithms

International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR)

Tạ Quang Chiểu

30/09/2018

43

A Novel Integrated Approach of Relevance Vector Machine Optimized by Imperialist Competitive Algorithm for Spatial Modeling of Shallow Landslides

Remote sensing

Himan Shahabi, Lee Saro, Himan Shahabi, Ataollah Shirzadi, Kamran Chapi, Nhat-Duc Hoang, Binh Thai Pham, Quang-Thanh Bui, Mahdi Panahi, Baharin Bin Ahamd, Trần Trung Chuyên

25/09/2018

44

Phát triển ứng dụng WEBGIS cho công tác quản lý các dữ liệu bản đồ khu mỏ Đồng Sin Quyền, Lào Cai

Công nghiệp mỏ

Nguyễn Chí Công, Nguyễn Tiến Dũng, Trương Xuân Luận

03/09/2018

45

GIS-based spatial prediction of tropical forest fire danger using a new hybrid machine learning method

Ecological Informatics

D. Tien Bui, Lê Văn Hưng, Nhat Duc Hoang

29/08/2018

46

A multi-modal multi-view dataset for human fall analysis and preliminary investigation on modality

24th International Conference on Pattern Recognition (ICPR 2018)

Thanh-Hai Tran, Thi-Lan Le, Phạm Đình Tân, Van-Nam Hoang, Van-Minh Khong, Quoc-Toan Tran, Thai-Son Nguyen, Cuong Pham

20/08/2018

47

Nghiên cứu kết hợp thuật toán MCC và K-means trong phân loại đám mây điểm LiDAR

Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ XI về nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin

Nguyễn Thị Hữu Phương, Nguyễn Trường Xuân, Đặng Văn Đức, Trần Mạnh Trường

09/08/2018

48

“CROSS-LINGUAL” PHONEME RECOGNITION FOR FAMILIAR LANGUAGES: APPLYING TO VIETNAMESE AND MUONG LANGUAGES

Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ 11 về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR); Hà nội, ngày 09/08/2018

Trần Thị Thu Thúy, Phạm Văn Đồng, Đỗ Thị Ngọc Diệp, Mạc Đăng Khoa

09/08/2018

49

Định hướng nghiên cứu và đào tạo khai thác mỏ đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu và Cách mạng Công nghiệp 4.0

Hội nghị Khoa học Kĩ thuật Mỏ Toàn quốc lần XXVI

Bùi Xuân Nam, Phạm Văn Hòa, Lê Tiến Dũng, Diêm Công Hoàng

01/08/2018

50

Đổi mới phương pháp đánh giá trữ lượng nước dưới đất ở Việt Nam

Khoa học Kỹ thuật Mỏ-Địa chất

Đặng Đình Phúc, Nguyễn Bách Thảo, Đặng Hữu Nghị

01/08/2018

51

Tham số s và t trong bài toán phân loại đám mây điểm LiDAR với thuật toán MCC

Hội thảo một số vấn đề chọn lọc của CNTT và TT

Nguyễn Thị Hữu Phương, Nguyễn Trường Xuân, Đặng Văn Đức, Trần Mạnh Trường

27/07/2018

52

Multichannel source separation exploiting NMF-based generic source spectral model in Gaussian modeling framework

Latent Variable Analysis and Signal Separation LVA/ICA 2018. Lecture Notes in Computer Science

Dương Thị Hiền Thanh, Ngoc Q. K. Duong, Phuong Cong Nguyen, Cuong Quoc Nguyen

06/07/2018

53

Station Cone Algorithm For Linear Programming and its Computational Experiments

ISMP 2018, Bordeaux, July 1- 6th

Nguyễn Ngọc Chu, Lê Thanh Huệ

06/07/2018

54

Khả năng sử dụng dữ liệu LiDAR trong ước lượng sinh khối rừng

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường

Nguyễn Thị Hữu Phương, Đỗ Anh Tuấn

01/05/2018

55

Ứng dụng E-learning - giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cho các doanh nghiệp

Tạp chí Công thương

Vũ Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Hải Yến

01/05/2018

56

Một số định hướng nghiên cứu trong lĩnh vực khai thác mỏ đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu và cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0

Hội thảo Khoa học Trái đất - Mỏ - Môi trường bền vững

Bùi Xuân Nam, Lê Tiến Dũng, Diêm Công Hoàng

26/04/2018

57

Kết hợp mô hình thừa số hóa ma trận không âm với các ràng buộc thưa để khai thác mô hình phổ tổng quát trong bài toán tách nguồn âm thanh đơn kênh

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ quân sự

Dương Thị Hiền Thanh, Nguyễn Công Phương, Nguyễn Quốc Cường

01/04/2018

58

A Model-Based Method for Modeling and Verifying Event-Based Aspect-Oriented Applications

Recent Advances and Future Prospects in Knowledge, Information and Creativity Support Systems

Lê Hồng Anh, Aziz Nanthaamornphong

28/03/2018

59

A Reliable Image-to-Video Person Re-identification Based on Feature Fusion

10th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems (ACIIDS 2018)

Thuy-Binh Nguyen, Thi-Lan Le, Dinh-Duc Nguyen, Phạm Đình Tân

19/03/2018

60

Exploiting Nonnegative Matrix Factorization with Mixed Group Sparsity Constraint to Separate Speech Signal from Single-channel Mixture with Unknown Ambient Noise

EAI Endorsed Transactions on Context-aware Systems and Applications

Dương Thị Hiền Thanh, Phuong Cong Nguyen, Cuong Quoc Nguyen

14/03/2018

61

Quản trị danh tiếng trực tuyến của doanh nghiêp trong thời đại công nghệ số

Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương

Nguyễn Thu Hằng, Vũ Thị Kim Liên

01/03/2018

62

Extending fuzzy logics with many hedges

Fuzzy Sets and Systems

Lê Văn Hưng, Duc Khanh Tran

22/01/2018

63

Thực trạng công tác hạch toán tài sản cố định tại Công ty cổ phần than Cao Sơn - TKV

Tạp chí Công Thương

Nguyễn Tiến Hưng, Phạm Thị Nguyệt

01/12/2017

64

The MCC algorithm in the LiDAR point cloud classification

Hội thảo một số vấn đề chọn lọc của CNTT và TT

Nguyễn Thị Hữu Phương, Nguyễn Trường Xuân, Đặng Văn Đức

23/11/2017

65

Đánh giá độ chính xác mô hình số bề mặt và bản đồ ảnh trực giao thành lập từ phương pháp ảnh máy bay không người lái (UAV)-ISSN 1858-1469

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất

Ngô Thị Phương Thảo, Bùi Tiến Diệu, Mai Trọng Minh, Nguyễn Quang Khánh, Ngô Hùng Long, Nguyễn Quốc Long, Nguyễn Tuấn Anh

01/11/2017

66

Nâng cao chất lượng tiếng nói từ tín hiệu thu âm đơn kênh chứa nhiễu môi trường ở mức cao

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất

Dương Thị Hiền Thanh, Trần Thanh Huân, Nguyễn Thu Hằng, Phạm Quang Hiển, Vũ Thị Kim Liên

01/11/2017

67

Using the saline balance equation for predicts saline water intrusion in aquifers in the vertical direction

Sustainable Groundwater Development

Đặng Đình Phúc, Bùi Thị Vân Anh, Đặng Hữu Nghị

26/10/2017

68

Xây dựng và triển khai hệ thống quản lý hồ sơ cán bộ - công nhân viên trực tuyến cho các Công ty khai thác mỏ

Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất

Đặng Văn Nam, Nguyễn Thị Phương Bắc, Nông Thị Oanh

15/10/2017

69

An Integration of Least Squares Support Vector Machines and Firefly Optimization Algorithm for Flood Susceptible Modeling Using GIS (ISBN:978-3-319-68329-9)

International Conference on Geo-Spatial Technologies and Earth Resources (DOI:10.1007/978-3-319-68240-2)

Nguyễn Viết Nghĩa, Bùi Tiến Diệu, Nguyễn Cẩm Vân, Inge Revhaug, Ngô Thị Phương Thảo, Nguyễn Quốc Phi, Nguyễn Quốc Long

05/10/2017

70

Lightweight Unmanned Aerial Vehicle and Structure-from-Motion Photogrammetry for Generating Digital Surface Model for Open-Pit Coal Mine Area and Its Accuracy Assessment (ISBN:978-3-319-68329-9)

International Conference on Geo-Spatial Technologies and Earth Resources (DOI:10.1007/978-3-319-68240-2)

Bùi Tiến Diệu, Bùi Tiến Dũng, Ngô Thị Phương Thảo, Nguyễn Quốc Long, Bùi Xuân Nam, Lê Văn Cảnh, Phạm Văn Chung, Nguyễn Viết Nghĩa

05/10/2017

71

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp SVM trong dự báo mực nước ngầm tại một số giếng quan trắc vùng Hà Nội

Khoa học Kỹ thuật Mỏ - ĐỊa chất

Đặng Hữu Nghị, Bùi Thị Vân Anh, Đặng Đình Phúc

01/10/2017

72

Landsile risk assessment using TRIGRS model. A case study at Tam Dao district, Vinh Phuc province,

Geospatial Technology and Earth Resources (GTER-2017)

Ngô Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Hải Yến, Nguyễn Viết Nghĩa, Ngô Hùng Long

01/10/2017

73

Thuật toán K-means và k-NN trong phân loại đám mây điểm LiDAR

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất

Nguyễn Thị Hữu Phương

01/10/2017

74

Generation of Power State Machine for Android Devices

Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering

Lê Hồng Anh, BA Tú, TN Thuận

01/10/2017

75

Ảnh hưởng của phương pháp phân tập phát sử dụng mã STBC và phân tập thu sử dụng kỹ thuật MRC lên hiệu suất truyền tin trong mạng không dây MIMO

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất

Diêm Công Hoàng, Trần Thị Thu Thúy, Phạm Đình Tân

07/09/2017

76

RAPID DEVELOPMENT OF TEXT TO SPEECH SYSTEM FOR UNSUPPORTED LANGUAGES USING FAKING INPUT APPROACH: EXPERIMENT WITH MUONG

Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ 10 về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR); Đà Nẵng, ngày 18/08/2018

Phạm Văn Đồng, Mạc Đăng Khoa, Vũ Thị Hải Hà, Trần Đỗ Đạt

18/08/2017

77

Khai phá dữ liệu LiDAR trong nghiên cứu các đối tượng trên bề mặt địa hình

Hội nghị khoa học quốc gia về nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin lần thứ X - FAIR

Nguyễn Thị Hữu Phương, Nguyễn Trường Xuân, Đặng Văn Đức

08/08/2017

78

Sử dụng thuật toán K-mean trong bài toán phân loại đám mây điểm LiDAR

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Nguyễn Thị Hữu Phương, Nguyễn Trường Xuân, Đặng Văn Đức

01/05/2017

79

Ứng dụng học máy trong hệ khuyến nghị tự động

Tạp chí Tự động hóa ngày nay

Hồ Thị Thảo Trang, Vũ Thị Kim Liên

01/04/2017

80

Nghiên cứu thuật toán tính chỉ số NDVI để đánh giá lớp phủ thực vật vùng ven biển tỉnh Quảng Trị

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường

Tran Thị Hân, Ngô Thị Phương Thảo, Nguyễn Tuấn Anh, Trần Anh Tuấn

01/03/2017

81

Đánh giá trữ lượng động đảo Cát Bà

Tài nguyên và Môi trường

Bùi Quang Anh, Bùi Thị Vân Anh, Đặng Hữu Nghị, Đặng Đình Phúc

01/02/2017

82

Software Application of the New Algorrithm For Restoration of Faded Photographs and Maps in Geology

USA Journal of Management Studies

Lê Thanh Huệ

01/02/2017

83

Relay selection method using radio environment database for multi-hop V2V communications

IEEE-ICOIN 2017 - International Conference on Information Networking (ICOIN 2017), Danang, Vietnam

Diêm Công Hoàng, Takeo Fujii

11/01/2017

84

Study, build the model for delivering products of survey and mapping on Internet

Proccedings of the ESASGD 2016

Nguyễn Văn Tuấn, Nông Thị Oanh, Nguyễn Thị Hải Yến

15/12/2016

85

Unsupervised detection of non-stationary segments based on single-basis non-negative matrix factorization for effective annotation

Proc. The 2016 Asia-Pacific Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference (APSIPA)

Dương Thị Hiền Thanh, Nobutaka Ono, Yasutaka Nakajima, Toshiya Ohshima

12/12/2016

86

Sử dụng phương trình cân bằng vật chất để dự báo nồng độ của chất ô nhiễm trong nguồn nước

Khoa học Tài nguyên và Môi trường

Đặng Đình Phúc, Bùi Thị Vân Anh

01/09/2016

87

Sử dụng ảnh LandSat để xác định nhiệt độ bề mặt ứng dụng trong phòng cháy rừng(, ISSN 1859 – 1477)

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường

Ngô Thị Phương Thảo, Ngô Hùng Long

01/06/2016

88

Station Cone Algorithm for Linear Programming

USA Journal of Mathematics and System Science

Lê Thanh Huệ

01/06/2016

89

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia mở và tác động của biến đổi khí hậu(ISSN 1859 – 1477)

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường

Ngô Thị Phương Thảo, Ngô Hùng Long

01/06/2016

90

Quản trị cơ sở dữ liệu không gian trong SQL Server 2014

Tạp chí Tài nguyên và môi trường

Nguyễn Thị Hữu Phương, Trần Thanh Hà, Đồng Thị Thu

01/06/2016

91

Thiết kế chuẩn siêu dữ liệu không gian địa lý cho bản đồ nền địa lý tỉnh Phú Thọ

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường

Nguyễn Thị Hữu Phương, Trần Thanh Hà, Đồng Thị Thu

01/06/2016

92

Ứng dụng công nghệ viễn thám trong thành lập Bản đồ lớp phủ mặt đất theo hướng dẫn của IPCC phục vụ công tác giám sát tài nguyên môi trường và biến đổi khí hậu

Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ

Trần Tuấn Ngọc, No, Nông Thị Oanh, Vũ Thi Tuyết, Nguyễn Thanh Nga

15/03/2016

93

Single-channel speaker-dependent speech enhancement exploiting generic noise model learned by non-negative matrix factorization

Proc. The 15th IEEE International Conference on Electronics, Information and Communication (ICEIC 2016)

Dương Thị Hiền Thanh, Quoc-Cuong Nguyen, Cong-Phuong Nguyen, Ngoc Q. K. Duong

27/01/2016

94

Cooperative Distributed STBC Transmission Scheme for Multi-Hop V2V Communications

IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences

Diêm Công Hoàng, Koya Sato, and Takeo Fujii

01/01/2016

95

Speech enhancement based on nonnegative matrix factorization with mixed group sparsity constraint

Proc. The Sixth International Symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2015)

Dương Thị Hiền Thanh, Quoc-Cuong Nguyen, Cong-Phuong Nguyen, Thanh-Huan Tran, Ngoc Q. K. Duong

03/12/2015

96

Nén ảnh số theo nguyên lý hình học Fractal

Tạp chí Khoa học đo đạc và bản đồ

Nguyễn Thị Hữu Phương

01/12/2015

97

Heuristic algorithms to minimize the total tardiness in a flow shop production and outbound distribution scheduling problem

International Conference on Industrial Engineering and Systems Management (IESM'2015), Seville, Spain

Tạ Quang Chiểu, J-C. BILLAUT, J-L. BOUQUARD

21/10/2015

98

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thi đua khen thưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất

Phạm Thị Nguyệt, Dương Thị Tuyết Nhung, Lê Thanh Huệ, Phạm Văn Đồng

02/10/2015

99

Truy vấn cơ sở dữ liệu không gian trong SQL Server

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất

Nguyễn Thị Hữu Phương, Phạm Văn Đồng, Hoàng Anh Đức

01/10/2015

100

Tabulation proof procedures for fuzzy linguistic logic programming

International Journal of Approximate Reasoning

Lê Văn Hưng, Fei Liu

01/06/2015

101

A new Method Combining Interior and Exterior Approaches For Linear Programming

USA Journal of Mathematics and System Science

Lê Thanh Huệ, Nguyễn Ngọc Chu; Phạm Cảnh Dương

01/05/2015

102

A Review of Audio Features and Statistical Models Exploited for Voice Pattern Design

Proc. The Seventh International Conference on Pervasive Patterns and Applications (PATTERNS 2015)

Ngoc Q. K. Duong, Dương Thị Hiền Thanh

23/03/2015

103

Matheuristic algorithms for minimizing total tardiness in the m-machine flow-shop scheduling problem

Journal of Intelligent Manufacturing

Tạ Quang Chiểu, Jean-Charles Billaut , Jean-Louis Bouquard

05/02/2015

104

Áp dụng phương pháp địa thống kê dự báo biến đổi mực nước dưới đất theo không gian

Khoa học Tài nguyên và Môi trường

Đặng Đình Phúc, Đặng Hữu Nghị

01/12/2014

105

Một số giải thuật cho bài toán phân cụm dữ liệu không gian

Hội nghị khoa học lần thứ 21

Bùi Thị Vân Anh, Đặng Hữu Nghị, Hoàng Kim Bảng

01/11/2014

106

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lập trình Game

Hội nghị lkhoa học lần thứ 21

Đặng Hữu Nghị, Bùi Thị Vân Anh, Hoàng Kim Bảng

01/11/2014

107

Giải pháp kết hợp mạng nơrron và giải thuật di truyền thành một giải thuật lai cho bài toán dự báo

Kỷ yếu HNKH Trường ĐH Mỏ-Địa chất lần thứ 21

Dương Thị Hiền Thanh, Nguyễn Thu Hằng

01/10/2014

108

Một số vấn đề lý luận về an toàn tài chính doanh nghiệp

Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia

Nguyễn Tiến Hưng, Phạm Thị Nguyệt

17/09/2014

109

Nghiên cứu phương pháp hồi qui trong hiệu chỉnh bức xạ ảnh vệ tinh

Tạp chí Khoa học Đo đạc và bản đồ

Trần Thanh Hà, Trần Thị Hòa, Trần Đình Trí

01/09/2014

Nguyễn Duy Huy