GV.TS Trần Thị Hòa

13/04/2023

Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Mỹ. Hiện là GV Bộ môn Tin học Trắc địa.