GVC.TS Dương Thị Hiền Thanh

13/04/2023

Tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Công nghệ Thông tin tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Hiện là Trưởng Bộ môn Tin học Kinh tế; Đảng ủy viên Đảng bộ bộ phận khoa; Thành viên Hội đồng khoa