GVCC.PGS.TS Lê Văn Hưng

13/04/2023

Tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Công nghệ Thông tin tại Úc. Hiện là Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm; Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện; Phó Bí thư Đảng ủy khoa, thành viên Hội đồng khoa