GV.TS Nguyễn Thị Mai Dung

13/04/2023

Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Nhật Bản. Hiện là Phó Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn Tin học Trắc địa; Đảng ủy viên Đảng bộ bộ phận khoa; Thành viên Hội đồng khoa.