GVCC.PGS.TS Lê Hồng Anh

13/04/2023

Thầy được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư ngành CNTT năm 2021. Lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu của PGS. TS Lê Hồng Anh là công nghệ phần mềm, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo ứng dụng. Thầy cũng tham gia tư vấn và triển khai nhiều dự án thực tế của WorldBank, FAO, MONRE, EVN.. Thầy hiện là Trưởng khoa và Trưởng bộ môn Khoa học máy tính