Tin tức

GVCC.PGS.TS Lê Hồng Anh

13/04/2023

Tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Công nghệ Thông tin tại Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà nội. Hiện là Bí thư Đảng ủy Khoa, Trưởng khoa, Chủ tịch Hội đồng khoa; Trưởng Bộ môn Khoa học máy tính; Đảng ủy viên Trường, thành viên Hội đồng Trường.