GV.TS Nguyễn Duy Huy

13/04/2023

Tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Khoa học máy tính và Viễn thông tại Trường Kỹ sư TELECOM SUDPARIS (CH PHÁP). Hiện là Phó Trưởng khoa, giảng viên Bộ môn Khoa học máy tính; Thư ký Hội đồng khoa.