GVC.TS Nguyễn Thị Hữu Phương

13/04/2023

Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Hiện là GV Bộ môn Công nghệ phần mềm.

GV.TS Trần Thị Hòa

13/04/2023

Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Mỹ. Hiện là GV Bộ môn Tin học Trắc địa.

GV.TS Nguyễn Quang Khánh

13/04/2023

Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Hiện là Giảng viên Bộ môn Tin học Trắc địa. Nguyên là Trưởng Khoa Công nghệ Thông tin.

GVC.TS Đào Thị Thu Vân

13/04/2023

Tốt nghiệp Tiến sĩ Trường Đại học Bulacan, Philippines. Hiện là Trưởng Bộ môn Hệ thống thông tin và Tri thức.

GV.TS Đoàn Khánh Hoàng

13/04/2023

Tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Khoa học máy tính tại Đức. Hiện là Giảng viên Bộ môn Tin học Trắc địa; Đang làm Postdoc tại Đức.

GV.TS Bùi Thế Vinh

13/04/2023

Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Hà Lan. Hiện là Giảng viên Bộ môn Công nghệ phần mềm; Đang làm Postdoc tại Hà Lan.

GV.TS Trần Trung Chuyên

13/04/2023

Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Hiện là GV Bộ môn Tin học Trắc địa; Trưởng Phòng TN Địa Tin học; Thành viên Hội đồng khoa; Nhà phát triển phần mềm iOS của Apple.

GV.TS Nguyễn Thế Lộc

13/04/2023

Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Pháp. Hiện là GV Bộ môn Công nghệ phần mềm; Phó Trưởng Phòng Đào tạo Đại học.

GVCC.PGS.TS Lê Thanh Huệ

13/04/2023

Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Giảng viên Bộ môn Tin học Kinh tế. Nguyên là Phó Trưởng khoa, nguyên là Trưởng Bộ môn Tin học Kinh tế

GV.TS Nguyễn Hoàng Long

13/04/2023

Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Úc. Hiện là Phó Trưởng Bộ môn Tin học Trắc địa; Thành viên Hội đồng khoa.