BỎ QUY ĐỊNH TREO 2 NĂM VỚI CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI NGHIỆM THU KHÔNG ĐẠT

11/02/2023

Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng dự thảo thông tư quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia với nhiều điểm đổi mới, tạo điều kiện cho các nhà khoa học sáng tạo.

Đội ngũ giảng viên cơ hữu

01/08/2021

Khoa hiện có 50 giảng viên trực tiếp tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học, trong đó có 2 PGS, 15 tiến sĩ và 9 nghiên cứu sinh, các giảng viên còn lại đều có trình độ thạc sĩ. Phần lớn các giảng viên của Khoa đều tốt nghiệp sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) ở nước ngoài như Mỹ, Úc, Pháp, Đức, Hà Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc v.v. Đây đều là những nước có tiềm lực mạnh mẽ về Công nghệ Thông tin. Nhiều giảng viên trong khoa tốt nghiệp 2 bằng đại học hoặc 2 bằng thạc sĩ.