Cơ hội học Thạc sĩ CNTT tại Trường Sau Đại học CNTT Kyoto Nhật Bản

05/09/2021

Cơ hội học Thạc sĩ CNTT tại Trường Sau Đại học CNTT Kyoto Nhật Bản

800 học bổng Nghiên cứu sau đại học của Chính phủ Ireland 2021-2022

04/09/2020

Chương trình Học bổng Nghiên cứu sau Đại học của Chính phủ Ireland là một sáng kiến do Bộ Giáo dục Đại học, Nghiên cứu và Sáng tạo của Ireland tài trợ, và Hội đồng Nghiên cứu Ireland (Irish Research Council) quản lý. Trong năm 2019, Chương trình đã tài trợ 809 học bổng trị giá 13,6 triệu Euro.

HỌC BỔNG TOÀN PHẦN TẠI ĐẠI HỌC 𝗖𝗔𝗠𝗕𝗥𝗜𝗗𝗚𝗘 (ANH)

04/09/2020

Học bổng toàn phần tại Đại học 𝗖𝗔𝗠𝗕𝗥𝗜𝗗𝗚𝗘 được tài trợ bởi 𝐁𝐢𝐥𝐥 & 𝐌𝐞𝐥𝐢𝐧𝐝𝐚 𝐆𝐚𝐭𝐞𝐬 𝐅𝐨𝐮𝐧𝐝𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧.