NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CẦN THÊM 150.000 LAO ĐỘNG

17/04/2022

Theo Báo cáo thị trường của TopDev, ngành công nghệ thông tin cần thêm 150.000 lao động mới gia nhập trong năm nay để đáp ứng nhu cầu từ các doanh nghiệp

Cổng thông tin việc làm trực tuyến Trường Đại học Mỏ - Địa chất

31/08/2020

Cổng thông tin việc làm trực tuyến Trường Đại học Mỏ - Địa chất, nơi nhà tuyển dụng và ứng viên gặp gỡ, thảo luận, nộp hồ sơ, phỏng vấn online, và tuyển dụng.