Hội nghị quốc tế về lĩnh vực công nghệ thông tin – ICIT 2022

17/08/2022

Sáng ngày 17/8/2022, tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã diễn ra Khai mạc Hội nghị quốc tế đầu tiên về lĩnh vực công nghệ thông tin: The First International Conference on Intelligence of Things (ICIT)