Trần Xuân Đức

04/09/2019

Cựu sinh viên khóa 55: "...để tìm đến thành công còn phải nỗ lực rất nhiều để vượt qua những thất bại. Và điều quan trọng đó là đừng bao giờ lùi bước khi gặp khó khăn"