Nguyễn Ngọc Hạnh

04/09/2019

Project Manager / Team Leader tại Fpt Software, kiêm đào tạo lập trình iOS, Android cho các khóa ở công ty. Hạnh là cựu sinh viên khóa 52

Cùng nghe anh Hạnh chia sẻ về công việc hiện tại: