Nguyễn Mai Phương

04/09/2019

Thủ khoa đầu vào và tốt nghiệp, luôn dẫn đầu về thành tích học tập, đam mê nghiên cứu khoa học nhằm hỗ trợ phát triển bền vững, hiện đang làm việc tại Tổ chức nông lâm thế giới (ICRAF). Mai Phương là cựu sinh viên khóa 47