Nhóm nghiên cứu mạnh "Công nghệ thông tin và Ứng dụng trong các khoa học Trái đất"

28/08/2020

Tên nhóm: Công nghệ thông tin và Ứng dụng trong các khoa học Trái đất (Information Technology and Applications for Earth Sciences - ITAES)

Trường Đại học Mỏ - Địa chất nằm trong Top 10 các cơ sở đào tạo Đại học dẫn đầu về nghiên cứu tại Việt Nam trong năm 2019

02/01/2020

Bảng xếp hạng đại học của Việt Nam UPM (University Performance Metrics) vừa công bố kết qủa sáng 02/01/2020. Theo đó, Trường Đại học Mỏ - Địa chất xếp thứ 9 tổng thể về chỉ số nghiên cứu của các cơ sở giáo dục đại học trong năm 2019.