Tin tức

TS2021

13/04/2021

Giới thiệu ngành Công nghệ Thông tin của Trường ĐH Mỏ - Địa chất

13/04/2021

Giới thiệu chung về ngành Công nghệ Thông tin trình độ Đại học của Khoa Công nghệ Thông tin

Giới thiệu ngành Khoa học dữ liệu của Trường ĐH Mỏ - Địa chất

12/04/2021

Giới thiệu chung về ngành Khoa học dữ liệu trình độ đại học của Khoa Công nghệ Thông tin

Chương trình đào tạo kỹ sư Địa Tin học - mã số 7480206 (thuộc nhóm ngành CNTT)

26/03/2021

Địa Tin học là chương trình đào tạo liên ngành giữa Khoa Trắc địa Bản đồ và Quản lý Đất đai với Khoa Công nghệ Thông tin cùng xây dựng và trực tiếp giảng dạy. Dưới đây là Chương trình đào tạo kỹ sư Địa Tin học hệ đại học chính quy - 4,5 năm được xây dựng theo CDIO.

Thông tin tuyển sinh đại học ngành Địa Tin học năm 2021

25/03/2021

Thông tin tuyển sinh đại học năm 2021 ngành Địa Tin học (7480206) - thuộc nhóm ngành Công nghệ Thông tin

Chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo kỹ sư Công nghệ Thông tin Trường ĐH Mỏ - Địa chất

18/03/2021

Năm 2020, chương trình đào tạo kỹ sư Công nghệ Thông tin Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã được đánh giá và công nhận đạt chất lượng theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dưới đây là danh sách các chương trình đào tạo đại học đã được đánh giá và công nhận trên website của Bộ giáo dục và Đào tạo:

Baner TS 2021

12/03/2021

5 phương thức tuyển sinh của Đại học Mỏ - Địa chất

28/02/2021

Năm 2021, Đại học Mỏ - Địa chất sẽ tuyển sinh theo 5 phương thức, trong đó bổ sung tuyển theo điểm thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội.