Cuộc thi sinh viên với ATTT ASEAN 2023

20/07/2023

Cuộc thi nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin (ATTT) ở các cơ sở giáo dục và đào tạo bậc đại học; đồng thời đẩy mạnh phong trào nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, cập nhật kiến thức công nghệ hiện đại trong lĩnh vực ATTT, góp phần thực hiện Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 06/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ATTT giai đoạn 2021 - 2025” và Quyết định 1907/QĐ/TTg ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về ATTT giai đoạn 2021 - 2025”. Bên cạnh đó, cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin hàng năm cũng hướng tới phát hiện những tài năng trong lĩnh vực ATTT, thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao về ATTT và tạo sân chơi để tăng cường khả năng giao lưu, trao đổi kiến thức của sinh viên các trường đại học, học viện kỹ thuật trong các nước ASEAN.

Năm 2023 là năm thứ mười sáu cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin (ATTT) được tổ chức tại Việt Nam và là lần thứ năm cuộc thi mở rộng tầm ảnh hưởng tới các nước ASEAN.

Đối tượng tham dự cuộc thi là sinh viên, học viên hệ cao đẳng, đại học đại diện cho các trường cao đẳng, đại học, học viện (gọi tắt là các Trường) trên toàn quốc và một số Trường của các nước ASEAN, được các Trường chính thức cử tham gia dự thi (mỗi đội thi gồm không quá 4 sinh viên). Cuộc thi năm 2023 gồm có 3 vòng thi:

Vòng Khởi động:

- Hình thức thi: Thi thực hành trực tuyến (online) về ATTT, diễn ra đồng thời với tất cả các đội dự thi. Đề thi được xây dựng theo hình thức vượt qua Thử thách theo chủ đề (CTF jeopardy).

- Thời gian thi: Đầu tháng 10/2023 (dự kiến 07/10), trong 4 tiếng liên tục.    

- Mỗi trường (hoặc mỗi cơ sở đào tạo nếu trường có nhiều cơ sở đào tạo ở các khu vực thi khác nhau) chọn không quá 3 đội đã tham gia vòng Khởi động để dự vòng thi Bán kết. Các Đội thi phải ghi điểm ở vòng này để được dự vòng Bán kết.

Vòng Bán kết:

- Hình thức thi: Thi thực hành trực tuyến về ATTT theo hình thức vượt qua Thử thách theo chủ đề (CTF jeopardy).

- Thời gian thi: Cuối tháng 10/2023 (dự kiến 28/10), trong 9 tiếng liên tục.

- Các Đội dự thi theo 3 bảng:

  • Cụm phía Bắc gồm các đội thi miền Bắc (của các Trường từ Đà Nẵng trở ra Bắc) thi tập trung tại Hà Nội. 
  • Cụm phía Nam gồm các đội thi miền Nam (của các trường từ Đà Nẵng trở vào Nam) thi tập trung tại TP Hồ Chí Minh (các Trường ở Đà Nẵng có thể đăng ký thi ở cụm phía Bắc hoặc cụm phía Nam).
  • Cụm ASEAN gồm các Đội thi của các nước ASEAN còn lại, dự thi online

- Vòng thi này chia làm 02 giai đoạn: giai đoạn 1 gồm 4 tiếng, giai đoạn 2 gồm 5 tiếng, giữa 2 giai đoạn có 30 phút nghỉ giải lao.

- Lựa chọn các đội vào vòng Chung khảo:

  • 20 Đội dẫn đầu của cụm thi giai đoạn 1 được vào thi Chung kết (không thi Bán kết giai đoạn 2), các Đội còn lại tiếp tục thi Bán kết giai đoạn 2.

Vòng Chung kết:

- Thi thực hành trực tuyến về ATTT, chủ yếu theo hình thức đối kháng, tấn công và phòng thủ trên mạng máy tính (CTF attack & defense).

- Thời gian thi: Cùng thời gian thi Bán kết giai đoạn 2, trong 5 tiếng liên tục.

 

Khoa CNTT thông báo cho toàn thể sinh viên trong khoa biết để đăng ký tham dự. Thông tin các đội đăng ký tham dự cuộc thi gửi file mềm về địa chỉ email:
1. TS. Nguyễn Duy Duy Huy. Email: nguyenduyhuy@humg.edu.vn, hoặc:

2. TS. Diêm Công Hoàng. Email: diemconghoang@humg.edu.vn

Hạn đăng ký: 31/8/2023

Thông tin chi tiết về cuộc thi xem tại: https://ascis.vnisa.org.vn/

 

 

 

TTT

File đính kèm