THÔNG BÁO ĐÀO TẠO GIA HẠN ĐĂNG KÝ KHỐI LƯỢNG HỌC TẬP KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024

31/12/2023

Nhà trường xin thông báo gia hạn đăng ký khối lượng học tập học kỳ 2 năm học 2023-2024, cụ thể như sau:

1. Mở thêm thời gian đăng ký từ 25/12/2024 đến hết 12h ngày 28/12/2024 (Lưu ý: SINH VIÊN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THÊM, không hủy, chuyển nhóm).

2. Sau 12h ngày 28/12/2024 Nhà trường công bố Danh sách các nhóm không đủ điều kiện mở lớp

2. Từ ngày 29/12/2024 đến ngày 30/12/2024. Sinh viên đăng ký ghép thêm vào các nhóm (đăng ký onl trên Web đaotao), lưu ý -KHÔNG NỘP ĐƠN GHÉP LỚP BẰNG GIẤY.

 

Team 3

(HUMG)

File đính kèm